فرم دریافت سریال کالا

فرم دریافت سریال برای ارائه خدمات بهتر و کسب رضایت مندی شما 

افراد یا شرکت هایی،مجاز به این فرایند هستند که به سریال دستگاه ها دسترسی داشته  باشند .

پس از تکمیل فرایند و ثبت اطلاعات گارانتی دستگاه شما شروع شده و کارشناسان ما  در اولین فرصت درخواست شما  را پیگیری می کنند.

لطفا فرم زیر را با اطلاعات خواسته شده به دقت پر نمایید.

با تشکر

توتال شبکه

   

پرشیا سیستم    


  •